معماری پایدار

نمایش 1–16 از 20 نتیجه

 • درگیری با فرم، تعامل جدید معماری و طبیعت

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • راهنمای پیشرفته انرژی برای ساختمانهای کوچک

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • رنزو پیانو ، معماری پایدار

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • ساختمان پایدار، راهنمای فنی

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • ساختمان خورشیدی ایستا، اصول علمی و تکنولوژی

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • ساختمان سبز، راهنمای معماری پایدار

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • ساختمان های یکپارچه با صفحات برقی خورشیدی در سازه های صنعتی و تجاری

  5,000 تومان 4,000 تومان تعداد فروش : 0
 • ساختمانها چگونه کار می کنند، شیوه طبیعی معماری

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • سلولهای خورشیدی درمحیط شهری، درسهایی از پروژه های بزرگ

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • طراحی با سلولهای خورشیدی در ساختمانهای صنعتی و تجاری

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • طراحی محوطه بر مبنای مفاهیم پایدار در اقلیم گرم و خشک

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • طراحی مدرسه بر اساس اصول معماری پایدار

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • فرمها و طراحی آینده برای مفاهیم پایدار

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • کتاب طراحی ساختمان با مفاهیم پایدار

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • معماری (خانه) سبز

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0
 • معماری پایدار به کمک زمین و تکنولوژی

  6,000 تومان 4,800 تومان تعداد فروش : 0