autocad blocks
غالبا ما مجموعه بیشماری از بلوکهای اتوکد ، شامل صدها فایل ترسیمی dwg  را انبار میکنیم ... اما جستجو و انتخاب در میان همه این فایلها در مواقع نیاز ، بسیار زمانبر است. با جمع آوری و مرتب سازی بلوکهای ...
فاقد تصویر شاخص
دانشجو که بودم و در شرکتهای کوچک کار ترسیم انجام میدادم از مبلمان کردن کار گریزان بودم ولی حالا پس از سالها باید خدمت همه دانشجویان عزیز عرض کنم که مبلمان بخشی مهم و روشن کننده مشکلات پنهانی کار است. ...
توسط
تومان