کنگو کوما
[۰۲۸۰۰۱۲۴۲]-[architecture-ebook]-kengo-koma
عنوان کتاب : kengo kuma, selected works نویسنده:botond bognar انتشارات : - کد کتاب : 028001242 توضیحات: توی کلاس بودیم سالهای اول دانشگاه بود ... قرار بود هر کدام از بچه ها کار یک معماری رو نقد کنند، یکهو یکی ...
توسط
تومان