کریستوفر الکساندر
عنوان کتاب : a pattern language انتشارات : - نویسنده : کریستوفر الکساندر کد کتاب : 027401309   توضیح : چندی پیش ... یکی از دوستان که در مورد کارها و کتابهای کریستوفر الکساندر مطالعاتی داشت ، یک سخنرانی یا ...
فاقد تصویر شاخص
این مطلب نقل از وبلاگ قبلی مشترک با دوست عزیز آقای مهندس حامد رضا وثوق و کار  تر جمه و تدوین ایشون هست. دکتر الکساندر کتابها ومقالات بیشماری نوشته است. او مبدع روش جدیدی در تفکر معماری است. طبق روش ...
توسط
تومان