پله
۰۱۳۲-pelle-gerd-2-IMG_3810
شماره موضوع : 0132 برای اجرای پله گرد به جوشکار خوب و با سلیقه نیاز دارید در غیر این صورت باید لحظه به لحظه به کار وی نظارت کنید.
۰۱۲۴-deghat-dar-abaad-IMG_3283
شماره موضوع : 0124 عزیزانی که با ما در بخشهای مختلف کار میکنند تصور اشتباهی در خصوص ساخت نمونه ها داشتند، تصور اینکه چون نمونه است لازم نیست دقت کافی به خرج داده شود، نتیجه هم ساده است... کار تصویب ...
۰۱۱۱-pelle-gerd-1-IMG_3345
شماره موضوع : 0111 پله گرد جزییات بسیار متنوعی دارد، رفتیم یک نمونه دیدیم که خیلی جزییات ساده ای داشت و با کمترین جوشکاری قابل اجرا بود ...
۰۰۴۹-hefazate-pelle-IMG_7280
شماره موضوع : 0049 در نوشته های قبلی پله های آسیب دیده را با هم دیدیم خوب این شد برای سیستم یک تجربه ای! چند لایه گونی را با گچ به پله های جدید محکم کردیم و حاشیه پله ها ...
۰۰۴۳-aasib-IMG_6967
شماره موضوع : 0043 یکی از اموری که مهندسین کارگاه حتی در کارگاهای کوچک باید رعایت کنند، رعایت نوبت فعالیتهاست، وقتی شما تا مدتها در طبقات کار بنایی دارید... خوب چرا سنگ پله را کار میکنید؟ ترمیم این سنگها یک ...
1 2
توسط
تومان