پلان مسکونی
[۰۲۰۸۰۱۳۰۸]-[architecture-ebook]-time-saver-standards-for-housing-and-residential-development
عنوان کتاب : time saver standards for housing and residential development نویسنده: - انتشارات : McGraw Hill کد کتاب : 020801308 توضیحات: هر آنچه در خصوص طراحی ساختمانهای مسکونی، لازم دارید در این کتاب ارائه شده است، این 28 صفحه ...
book-multiunit-housing-s
عنوان کتاب :Multiunit Housing انتشارات  : architectural design نویسنده  : - کد کتاب : 031701101 توضیح : چند سالی است که مردم و نظام کارفرمایی چه دولتی و چه خصوصی نیاز به معماری و معمار را احساس کرده اند. مدتها ...
توسط
تومان