پروسه طراحی معماری
فاقد تصویر شاخص
آیا سوال بی زمان معماری در خصوص طراحی روزی پایان می پذیرد؟ من فکر می کنم که خیر. و دلیلش را نیمه بی پایان و نامیرای معماری می دانم. نیمه ای که اجازه نمی دهد  همه جنبه های آن خیلی ...
[۰۱۹۵۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-how-designers-think,the-design-process-demystified
عنوان کتاب : how designers think,the design process demystified نویسنده: bryan lawson انتشارات : elesevier, architectural press کد کتاب : 019501309 توضیحات: نوبت ارائه این کتاب آنقدر به طول انجامید که به فارسی ترجمه شد! مترجم کتاب دکتر حمید ندیمی ...
فاقد تصویر شاخص
در نوشته "طرح یک مساله ، پروسه طراحی" و در زیر لایه متن پیچیده و سنگین آن ، نگرانیهایی مطرح شده است . نگرانی از شکل گیری نامناسب ذهنیت دانشجو توسط برخی از اساتید ، نگرانی در خصوص پرداختن به ...
[۸۱۰۲۸۹۱۰][architecture-doc]-poetics-of-architecture
این متن برداشتی خلاصه است از کتاب بوطیقای معماری (poetics of architecture) جلد اول،  کتابی که توسط یک استاد کهنه کار معماری نوشته شده و حاصل سالها تمرین در کنار دانشجویانی از سراسر دنیا و نیز در عرصه حرفه ای ...
توسط
تومان