هرزوگ و دمورن
[۰۱۱۴۰۱۲۱۹]-[architecture-ebook]-GG_herzog-&-de-meuron
عنوان کتاب : herzog & de meuron نویسنده: wilfried wang انتشارات: GG کد کتاب : 011401219 توضیحات: در سال 2001 ژاک هرزوک و پیر دمورن ، به اتفاق جایزه پریتزکر را دریافت کردند و اولین گروه دو نفره برنده جایزه ...
توسط
تومان