هادی تهرانی
[۰۰۹۱۰۱۲۰۵]-[architecture-ebook]-bothe-richter-teherani
عنوان کتاب : bothe richter teherani نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 009101205 توضیحات: پیش از این در خصوص کارهای هادی تهرانی سخن رفته بود ، بخش اول از کارهای او هم که در واقع بخش اول از کتاب ...
  عنوان کتاب : BOTHE RICHTER TEHERANI انتشارات : - نویسنده : -   توضیح : زمان سربازی دوستی داشتیم به اسم صادق تهرانی که admin کامپیوتر بخشها بود. مهربون و قانون مدار و کم حرف ... یه روز که ...
توسط
تومان