نازک کاری
۰۰۶۸-gach-IMG_0469
شماره موضوع : 0068 یکی از امور مهم نازک کاری در ساختمانهای امروز ما و 100 سال پیش غرب، نازک کاری با گچ و خاک و اندود نهایی گچ است. شمشه ابزار مهمی در کار گچ به شمار می رود ...
۰۰۱۷-sang-zir-saghf-IMG_6427
شاید یک وقتی هم در مورد سنگ زیرین آسیاب چیزی نوشتیم ... ولی تا اون موقع، فکر کردید که سنگهای عمودی زیر درگاه ها چطور کار میشود؟ ساده است، یک شاسی زیر کار داریم، اسکوپ سنگ را به آن میبندیم، ...
۰۰۱۶-garniz-IMG_6418
برای کار گذاشتن سنگ قرنیز، چند راه هست ... یکی اینکه اول کف را کار کنیم و بعد سنگ قرنیز رو بزاریم روی اون؛ مزیت این سیستم اینه که درز سنگ کف و قرنیز دیگه دیده نمیشه چون افقی میفته ...
توسط
تومان