ملات
۰۰۳۳-malate-khoshke-IMG_6802
یکی از عادتهای زشت سنگ کاران خصوصا در پروژه هایی که زمان کمی برای اجرا خواهد داشت، استفاده از ملات خشکه است، اگر میزان نم ملات تا حد زیادی کم باشد، اتصال موقتی با سنگ برقرار می کند که چند ...
توسط
تومان