مقرنس
isfahan
کد فیلم : 000204201 امروز ... قوسهای باربر معماری قدیمی یا سنتی با شاسی کشی نبشی صرفا به صورت کاذب ساخته میشوند. مقرنسها و اشکال هندسی البته نه همیشه ولی با قالبهای فایبرگلاس و نگهدارنده هایی که به سازه اصلی ...
توسط
تومان