معماری پویا
[۰۱۸۰۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-how-buildings-work,the-natural-order-of-architecture
عنوان کتاب : how buildings work, the natural order of architecture نویسنده: edward allen انتشارات: oxford university press کد کتاب : 18001305 توضیحات: قسمتی از سرفصل های کتاب را با هم مرور می کنیم: -          محیط بیرونی -          محیط انسانی ...
[۰۱۷۰۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-sustainable-landscape-design-in-arid-climates
عنوان کتاب : sustainable landscape design in arid climates نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 017001305 توضیحات: وقتی صحبت از معماری پایدار به میان می آید ، سرد و گرم کردن ساختمان ها با انرژی های طبیعی و هدر ...
[۰۱۶۳۰۱۳۰۴]-[architecture-ebook]-an-evolutionary-architecture
عنوان کتاب : an evolutionary architecture نویسنده: john frazer انتشارات: - کد کتاب : 016301304 توضیحات: این کتاب تلاشی است برای توضیح و تفسیر فعالیت هایی که از حدود سی سال پیش شروع شده است. هنگامی که من به عنوان ...
[۹۱۰۲۸۹۱۰]-[architecture-movie]-dynamic-architecture(Dubai)
عنوان فیلم : dynamic architecture شرکت سازنده فیلم : - کارگردان یا سایر اطلاعات : - کد فیلم : 000304201 توضیحات: ساختمانهایی که برای سالها بی حرکت ، در مقابل دید ما قد علم کرده اند ... آیا حوصله سر ...
توسط
تومان