معماری پایدار
[۰۲۳۹۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-smart-house
عنوان کتاب : the smart house نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 023901305 توضیحات: آیا یک خانه هوشمند، باید شبیه یک بشقاب پرنده عجیب و غریب باشد؟ البته که نه، کلا هوشمند سازی که ما با آن سر ...
[۰۲۳۴۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-natural-architecture_low
عنوان کتاب : natural architecture نویسنده: alessandroo rocca انتشارات : prinston architectural press کد کتاب : 023401305 توضیحات: هنرمندان و معماران، در "معماری طبیعی" ساختمان سازی را به هنری مرتبط با طبیعت، محیط و محوطه بدل ساخته اند. جدا از ...
[۰۱۸۷۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-taking-shape_a-new-contract-between-architecture-and-nature
عنوان کتاب : taking shape, a new contract between architecture and nature نویسنده: susannah hagan انتشارات: elesevier کد کتاب : 018701305 توضیحات: کتاب را ببینید و در مورد آن به ما هم بگویید... کتاب را از آدرس های زیر دانلود ...
[۰۱۸۶۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-sustainable-architecture-and-building-design-(SABD)
عنوان کتاب : sustainable architecture and building design نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 018601305 توضیحات: به نظرم رسید که این یک کتاب دانلود شده از یک سایت باشد و یا مقاله ای در خصوص انرژی پایدار ... در ...
[۰۱۸۵۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-solar-house-a-guide-fo-the-solar-designer
عنوان کتاب : solar house a guide fo the solar designer نویسنده: Terry Galloway انتشارات: Architectural Press کد کتاب : 001501101 توضیحات: کتاب از انتشارات معتبر Elsevier و Architectural Press هستش، به صورت متنی و بنابراین برای اینکه در حین ...
1 2 3 6
توسط
تومان