معماری و اکولوژی
[۰۱۷۵۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-ecohouse—a-design-guide-pac8
عنوان کتاب : ecohouse, a design guide نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 001401101 توضیحات: طراحی خانه بر اساس مفاهیم معماری پایدار ، اصول اقلیمی و صرفه جویی در مصرف انرژی در این کتاب به صورت تئوریک با بررسی ...
توسط
تومان