معماری هند
[۰۲۲۹۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-modern-traditions,-contemporary-architecture-in-india
عنوان کتاب : modern traditions, contemporary architecture in india نویسنده: klaus-peter gast انتشارات : - کد کتاب : 022901311 توضیحات: معماری هند، معماری ساده و گرم، با حال و هوای شرقی است ... سالها پیش، معماران بزرگی چون لکوربوزیه بر ...
توسط
تومان