معماری نوین
[۰۲۸۶۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-architextiles
دانلود کتاب معماری : بافتنی های معماری عنوان کتاب : architextiles نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 028601401 توضیحات: آنچه از ابندا به نظر می رسد؛ بافته ها یا بافتنی های معماری باید در مورد سیستم های چادری و ...
[۰۲۸۵۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-versatility-and-vicissitude-performance-in-morpho-ecological-design
عنوان کتاب : versatility and vicissitude نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 028501401 توضیحات: سنت همیشگی ما بر این بود که کتابی را بدون ورق زدن ارائه نکنیم. اما برخی از کتابها یا مجلات ارائه شده آنقدر نو و ...
[۰۲۸۴۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-architectures-of-the-near-future
دانلود کتاب معماری : معماری آینده نزدیک عنوان کتاب : architectures of the near future نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 028401401 توضیحات: سوال اینجاست که معماری آینده نزدیک کجا مورد نظر است؟ ایران و کشور های عقب افتاده ...
[۰۲۸۳۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-territory-architecture-beyond-enviroment
عنوان کتاب : territory, architecture beyond enviroment نویسنده:- انتشارات : wiley کد کتاب : 028301401 توضیحات: معماري و انسان براي سالها محيط پيرامون خود را تحت تاثير قرار داده اند. اين روزها ارتباط جديدي بين محيط و معماري در حال ...
[۰۲۸۱۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-4dspace-interactive-architecture
عنوان کتاب : 4dspace, interactive architecture نویسنده:- انتشارات : wiley کد کتاب : 028101401 توضیحات: بعد چهارم در اصل با تعريفي كه از سه بعد طول و عرض و ارتفاع داريم، بايد تعريفي از موجوديت باشد، مثلا گفته مي شود ...
توسط
تومان