معماری معاصر
[۰۲۳۱۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-perverted-architecture
عنوان کتاب : perverted architecture نویسنده: rem koolhaas & others انتشارات : - کد کتاب : 023101311 توضیحات: این یک کتاب عجیب از تئوری معماری معاصر است: مطالب کتاب، یک تولید از زمان (معاصر) است، ملهم از افت و خیزهای ...
[۰۲۲۹۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-modern-traditions,-contemporary-architecture-in-india
عنوان کتاب : modern traditions, contemporary architecture in india نویسنده: klaus-peter gast انتشارات : - کد کتاب : 022901311 توضیحات: معماری هند، معماری ساده و گرم، با حال و هوای شرقی است ... سالها پیش، معماران بزرگی چون لکوربوزیه بر ...
[۰۲۲۷۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-architecture-now-9
عنوان کتاب : architecture now vol9 نویسنده: philip jodidio انتشارات : taschen کد کتاب : 022701311 توضیحات: یک کتاب عالی برای اینکه نیم نگاهی به کار معماران معاصر بیندازیم، تنوع کارها برای وقتی که به ذهن خود نرمش و استراحت ...
[۰۲۲۵۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-10-X-10-100-architects-10-critics
عنوان کتاب : 10x10 , 100 architects 10 critics نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 022501311 توضیحات: برخی کتابها را برای تحقیق و ارائه ای که داریم مطالعه میکنیم و در حقیقت آنها را دوست نداریم ... بعضی ...
[۰۲۲۴۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-architecture-in-the-united-states
عنوان کتاب : architecture in the united states نویسنده: - انتشارات : taschen کد کتاب : 022401311 توضیحات: تعدادی از کارهای معماری معاصر کشور در حال اضمحلال آمریکا در این کتاب ارائه شده است ... متاسفانه کشورهایی مثل سومالی و ...
1 2 3
توسط
تومان