معماری معاصر
[۰۲۸۰۰۱۲۴۲]-[architecture-ebook]-kengo-koma
عنوان کتاب : kengo kuma, selected works نویسنده:botond bognar انتشارات : - کد کتاب : 028001242 توضیحات: توی کلاس بودیم سالهای اول دانشگاه بود ... قرار بود هر کدام از بچه ها کار یک معماری رو نقد کنند، یکهو یکی ...
[۰۲۶۱۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-the-architecture-of-the-jumping-universe
عنوان کتاب : the architecture of the jumping universe نویسنده:charles Jencks انتشارات : academy editions کد کتاب : 026101309 توضیحات: توضیح این کتاب را از وبلاگ معماری و ادراک هنر بخوانید : ... در حال حاضر این معماران به دنبال ...
[۰۲۳۸۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-public-toilet-design
عنوان کتاب : public toilet design نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 023801311 توضیحات: یک وقتی دوستی داشتیم مهندس مکانیک بود، کلا با قضیه معماری مشکل داشت، میگفت مهمترین مساله ساختمان تاسیسات مکانیکی اونه و دوچار تنگی ... ...
[۰۲۳۷۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-Public-architecture-now!
عنوان کتاب : public architecture now نویسنده: Philip jodidio انتشارات : - کد کتاب : 023701311 توضیحات: کتابهای "معماری کنونی" یا architecture now از سری کتابهای بسیار جالبی هستند که اگر آنرا برای آرشیو خود از نمایشگاه کتاب خریداری کنید ...
[۰۲۳۲۰۱۱۰۵]-[architecture-ebook]-architecture-in-continuity
عنوان کتاب : architecture in continuity, building in the Islamic world today نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 023201105 توضیحات: وقتی معماری و دوره مدرن به کشورهایی با ایدئولوژی اسلامی پا گذاشت، خواه ناخواه تاثیرات شگرفی روی نحوه ...
1 2 3
توسط
تومان