معماری عمومی
[۰۲۳۸۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-public-toilet-design
عنوان کتاب : public toilet design نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 023801311 توضیحات: یک وقتی دوستی داشتیم مهندس مکانیک بود، کلا با قضیه معماری مشکل داشت، میگفت مهمترین مساله ساختمان تاسیسات مکانیکی اونه و دوچار تنگی ... ...
[۰۲۳۷۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-Public-architecture-now!
عنوان کتاب : public architecture now نویسنده: Philip jodidio انتشارات : - کد کتاب : 023701311 توضیحات: کتابهای "معماری کنونی" یا architecture now از سری کتابهای بسیار جالبی هستند که اگر آنرا برای آرشیو خود از نمایشگاه کتاب خریداری کنید ...
توسط
تومان