معماری داخلی
[۰۳۱۲۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-new-generation-in-design-featuring,-the-works-of-german-architects-and-interior-designers
عنوان کتاب : new generation in design نویسنده:cornelia dorries, andrea platena  انتشارات : - کد کتاب : 031201311 توضیحات: نام کامل کتاب هست new generation in design, featuring the works of german architects and interior designers که می شود نسل ...
[۰۲۴۱۰۱۱۱۱]-[architecture-ebook]-tropical-interiors
عنوان کتاب : tropical interiors نویسنده: rem koolhaas & others انتشارات : - کد کتاب : 024101111 توضیحات: معماری داخلی امری است که اگر طراح آن هستید باید مجری آن هم باشید، در غیر این صورت خیلی بعید به نظر ...
[۰۰۶۸۰۱۱۱۱]-[architecture-ebook]-construction-building-envelope-and-interior-finishes-databook
عنوان کتاب : construction building envelope and interior finishes databook نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 006801111 توضیحات: یک کتاب خاص با کاربردی خاص ، به نظر نمیرسد آنگونه که گفته شده کتاب شامل صرفا جزییات اجرایی فضای داخلی ...
[۰۰۶۷۰۱۱۱۱]-[architecture-ebook]-japan-style-fixed
عنوان کتاب : japan style , architecture + interior + design نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 006701111 توضیحات: معماری ژاپنی، شیوه ای خاص در طراحی فضاهای مسکونی دارد که بخش زیادی از آن نشات گرفته از فرهنگ و ...
[۰۰۶۶۰۱۱۱۱]-[architecture-ebook]-interiors-southeast
عنوان کتاب : interiors southeast نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 006601111 توضیحات: مجموعه ای از بهترین طراحان جنوب شرق، حالا این جنوب شرق کجاست باید کتاب را دید... طرح های ارائه شده در این کتاب کمی کلاسیک هستند ...
1 2 3 4
توسط
تومان