معماری بومی
[۰۲۷۹۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-desert-architecture-pages-of-book
عنوان کتاب : desert architecture نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 027901305 توضیحات: اهمیت دادن به بحث معماری همیشه مرا شاد می کند، خصوصا در جاهایی که اصلا انتظار دیدنش را نداری، مردم دوست دارند به خود برسند، به ...
[۰۲۷۰۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-built-to-meet-needs—cultural-issues-in-vernacular-architecture
عنوان کتاب : built to meet needs - cultural issues in vernacular architecture نویسنده:paul oliver انتشارات : architectural press, elsevier کد کتاب : 027001309 توضیحات: هرچند هدف اصلی همه ساختمانها رفع نیاز بشر است، محیطهای متعدد، اقتصاد، تکنولوژی، انتقال مهارتها، ...
[۰۱۱۳۰۱۲۱۸]-[architecture-ebook]-natural-energy-and-vernacular-architecture
عنوان کتاب : natural energy and vernacular architecture نویسنده: hassan fathy انتشارات: - کد کتاب : 011301218 توضیحات: اصول و نمونه هایی به همراه ارائه مرجع (reference ) در خصوص معماری گرم و خشک حد نهایی یک عمر تمرین و ...
توسط
تومان