معماری ایتالیا
[۰۱۹۲۰۱۳۰۶]-[architecture-ebook]-the-architecture-of-modern-Italy-(Vol-I,The-Challenge-of-Tradition-1750—1900)
عنوان کتاب : the architecture of modern Italy (Vol I,The Challenge of Tradition 1750 - 1900) نویسنده: terry kirk انتشارات: princeton architectural press کد کتاب : 019201306 توضیحات: جلد اول این کتاب تحت عنوان the challenge of tradition یا چالش ...
[۰۱۹۰۰۱۳۰۶]-[architecture-ebook]-architecture-of-italy
عنوان کتاب : architecture of italy نویسنده: jean castex انتشارات: - کد کتاب : 019001306 توضیحات: همزمان با ایران، مهد تمدن کهن دنیا ،امپراطوری رم در مغرب زمین اقتدار یافته بود . کهن ترین معماری مغرب زمین در یونان و ...
توسط
تومان