معماری اقلیمی
[۰۲۷۹۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-desert-architecture-pages-of-book
عنوان کتاب : desert architecture نویسنده:- انتشارات : - کد کتاب : 027901305 توضیحات: اهمیت دادن به بحث معماری همیشه مرا شاد می کند، خصوصا در جاهایی که اصلا انتظار دیدنش را نداری، مردم دوست دارند به خود برسند، به ...
[۰۱۷۴۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-building-with-earth-design-and-technology-of-a-sustainable-architecture
عنوان کتاب : building with earth design and technology of a sustainable architecture نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 17401305 توضیحات: معماری خشتی، خنک در تابستان و گرم در زمستان و باران هم وقتی می آمد خانه شما را ...
[۰۱۷۲۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-building-integrated-photovoltaic-designs-for-commercial-and-industrial-structures
عنوان کتاب : building integrated photovoltaic designs for commercial and industrial structures نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 017201305 توضیحات: مشکل صفحات الکتریکی حامل سلولهای خورشیدی ، غیر از بحث قیمت و هزینه آنها ، جانمایی است. چرا که ...
[۰۱۷۱۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-architecture-in-a-climate-of-change
عنوان کتاب : architecture in a climate of change نویسنده: peter f. smith انتشارات: elsever, architectural press کد کتاب : 017101305 توضیحات: تغییرات زیست محیطی که تحت تاثیر فعالیت های انسانی صورت گرفته ، کم و بی اهمیت نیستند ، ...
[۰۱۷۰۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-sustainable-landscape-design-in-arid-climates
عنوان کتاب : sustainable landscape design in arid climates نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 017001305 توضیحات: وقتی صحبت از معماری پایدار به میان می آید ، سرد و گرم کردن ساختمان ها با انرژی های طبیعی و هدر ...
توسط
تومان