معماری آینده
[۰۱۷۶۰۱۳۰۵]-[architecture-ebook]-future-forms-and-design-for-sustainable
عنوان کتاب : future forms and design for sustainable نویسنده: mike jenks and nicola dempsey انتشارات: elsevier, architectural press کد کتاب : 017601305 توضیحات: طراحی شهری بر اساس اصول معماری پایدار ... این دوستان پایدار ما هم دنیایی دارند... استفاده ...
توسط
تومان