معرق
۰۰۳۷-poshtkar-IMG_6865
یکی از سخت ترین و ظریفترین نما سازی ها کاشی معرق در معماری اسلامی ماست، دقت کار در این نوع کاشیکاری باید بسیار بالا باشد. الگوها و اشکال هندسی باید به دقت انتخاب شوند، حالا که کامپیوتر هم به کمک ...
توسط
تومان