مطالب مفید معماری
[۸۱۰۱۸۹۰۹][architecture-doc]-civil-works
خدمات مشاوره براي مطالعات كارهاي ساختماني شامل دو مرحله است ، مرحله اول و مرحله دوم ، حالا چرا مطالعات ... این مساله را من هم متوجه نشدم منتها از این دو مرحله در شرح خدماتی که مطابق با ضوابط ...
فاقد تصویر شاخص
سوالاتی تحت عنوان چند سوال اساسی در وب گرافیست آزاد در مطلب آموزش زیبایی شناختی مطرح شده که برای ما معماران خالی از تلنگر نیست. ضمن اینکه به باز شدن مساله سلیقه در معماری هم کمک میکند. پیش از هرچیز ...
فاقد تصویر شاخص
فرم یا عملکرد دو کفه ترازوی طرح معماری که گاهی این یا آن سنگینی میکند و همیشه بهانه ای برای توضیح و شاید هم توجیه داریم که یکی را مهمتر بدونیم . سیمایی درخور و گویای وظیفه ... و این ...
فاقد تصویر شاخص
پیامبر معماری قرن بیستم ، معمار سمبل مدرنیسم ، خانه دومینو ، پلان باز ، باغ در بام ، خانه ماشینی برای زیستن ، کلیسای رونشان ... نام شارل ادوارد ژانره ، یا لکوربوزیه چه چیزی را در ذهن تداعی ...
فاقد تصویر شاخص
این نوشته‌ی کوتاه کلمه به کلمه از کتابِ «دیالکتیکِ روشن‌گری‌» نقل شده است ــ نگاه کنید به آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس (1384) دیالکتیکِ روشن‌گری، قطعاتِ فلسفی. ترجمه‌یِ مرادِ فرهادپور و امیدِ مهرگان. تهران: انتشاراتِ گامِ نو. چاپِ دوّم. صفحات ...
1 2
توسط
تومان