محوطه سازی
[۰۲۴۰۰۱۱۱۲]-[architecture-ebook]-syntax-of-landscape
عنوان کتاب : syntax of landscape نویسنده:  Udo Weilacher انتشارات : - کد کتاب : 024001112 توضیحات: بالاخره محوطه سازی هم دارای یک سری استاندارد ها و مبانی است... کتاب را از آدرس های زیر دانلود کنید: لینک مستقیم : ...
[۹۱۰۱۸۹۰۹]-[architecture-movie]-pavement
عنوان فیلم : pavement شرکت سازنده فیلم : - کارگردان یا سایر اطلاعات : - کد فیلم : 000104101 توضیحات: در مطالب قبلی شرح وظایف مهندسین سیویل و گمنامی آنها در بین رشته های مهندسی ساختمان، توضیح داده شد. این ...
توسط
تومان