قرنیز
۰۰۵۹-sang-IMG_7947
شماره موضوع : 0059 انتخاب سنگ یکی از مسائلی است که باید مواظب باشید نیروی جواد پروژه مسئول خرید آن نباشد و یا به طمع خرید یک سنگ ارزان منابع مالی پروژه را هدر ندید. سنگی که در عکس میبینید ...
۰۰۵۷-gharniz-IMG_7564
شماره موضوع : 0057 خوب سنگ قرنیز هم میتواند نکته ای داشته باشد؟؟ بله هر چیزی در اجرای ساختمان میتواند نکته دار باشد. برای اجرای سنگ قرنیز دو راه حل داریم، یکی اینکه اول سنگ قرنیز را کار کنیم بعد ...
۰۰۱۶-garniz-IMG_6418
برای کار گذاشتن سنگ قرنیز، چند راه هست ... یکی اینکه اول کف را کار کنیم و بعد سنگ قرنیز رو بزاریم روی اون؛ مزیت این سیستم اینه که درز سنگ کف و قرنیز دیگه دیده نمیشه چون افقی میفته ...
توسط
تومان