فیلم کوتاه معماری
[۹۱۰۱۸۹۰۹]-[architecture-movie]-pavement
عنوان فیلم : pavement شرکت سازنده فیلم : - کارگردان یا سایر اطلاعات : - کد فیلم : 000104101 توضیحات: در مطالب قبلی شرح وظایف مهندسین سیویل و گمنامی آنها در بین رشته های مهندسی ساختمان، توضیح داده شد. این ...
توسط
تومان