فلزکاری
۰۱۳۲-pelle-gerd-2-IMG_3810
شماره موضوع : 0132 برای اجرای پله گرد به جوشکار خوب و با سلیقه نیاز دارید در غیر این صورت باید لحظه به لحظه به کار وی نظارت کنید.
۰۱۲۴-deghat-dar-abaad-IMG_3283
شماره موضوع : 0124 عزیزانی که با ما در بخشهای مختلف کار میکنند تصور اشتباهی در خصوص ساخت نمونه ها داشتند، تصور اینکه چون نمونه است لازم نیست دقت کافی به خرج داده شود، نتیجه هم ساده است... کار تصویب ...
۰۱۱۱-pelle-gerd-1-IMG_3345
شماره موضوع : 0111 پله گرد جزییات بسیار متنوعی دارد، رفتیم یک نمونه دیدیم که خیلی جزییات ساده ای داشت و با کمترین جوشکاری قابل اجرا بود ...
توسط
تومان