فضای کودکان
۰۱۰۱۸۹۰۹-childrens-spaces
عنوان کتاب :children’s spaces نویسنده : mark dudek انتشارات: elsevier– architectural press کد کتاب : 000201102 توضیحات : کتاب به صورت کاملا تئوری فضاهای مربوط به کودکان را در 13 فصل (در صفحه فهرست مطالب بعد از عنوان مربوطه توضیح ...
۰۱۰۰۸۹۰۹-schools-and-kinder-gardens
عنوان کتاب : a design manual schools and kindergartens نویسنده : mark dudek انتشارات : birkhauser کد کتاب : 000101102 توضیحات : کتاب حاضر شامل مقرراتی در ارتباط با طراحی مراکز آموزشی است که از شیرخوارگاه ،مهدکودک،دبستان ،راهنمایی،دانشکده،موسسه آموزشی و ...
توسط
تومان