فرم و معماری
[۰۱۶۳۰۱۳۰۴]-[architecture-ebook]-an-evolutionary-architecture
عنوان کتاب : an evolutionary architecture نویسنده: john frazer انتشارات: - کد کتاب : 016301304 توضیحات: این کتاب تلاشی است برای توضیح و تفسیر فعالیت هایی که از حدود سی سال پیش شروع شده است. هنگامی که من به عنوان ...
توسط
تومان