فرانک لوید رایت
[۰۱۰۳۰۱۲۱۵]-[architecture-ebook]-frank-lloyd-wright-_partrewin-coppletone
عنوان کتاب : frank lloyd wright   نویسنده:  trewin copplestone انتشارات:  - کد کتاب : 010301215 توضیحات: خانه و استودیوی رایت، تراس آپارتمان فرانسیسکو، خانه وین اسلو ( winslow house) ، خانه والتر گیل ( walter gale house) خانه پاکر، ...
[۰۱۰۲۰۱۲۱۵]-[architecture-ebook]-frank-lloyd-wright_taschen
عنوان کتاب : frank lloyd wright نویسنده:  - انتشارات:  - کد کتاب : 010201215 توضیحات: هر چند که کارهای فرانک لوید رایت در دوره مدرن قرار گرفته ولی فاقد ایراداتی است که به کار معماران هم رده و هم دوره ...
[۰۱۰۱۰۱۲۱۵]-[architecture-ebook]-frank-lloyd-wright_a-visual-encyclopedia_part2
عنوان : دانلود کتاب معماری : دائره المعارف تصویری کارهای فرانک لوید رایت عنوان کتاب : frank lloyd wright, a visual encyclopedia نویسنده:  - انتشارات:  - کد کتاب : 010101215 توضیحات: فرانک لوید رایت ،معماری که در طول عمر کاری ...
[۰۱۱۶۸۹۰۹]-[architecture-ebook]-a-living-architecture—frank-lloyd-wright-and-liesin-architects
عنوان کتاب : a living architecture , frank Lloyd wright and Taliesin architects نویسنده: john rattenbury انتشارات: pomegranate communications inc کد کتاب : 001701215 توضیحات: فرانک للوید رایت ، یکی از سه پیامبر معماری مدرن ، در دوره طولانی کاری ...
فاقد تصویر شاخص
متن زیر را به یاد معمار ١ و اونوقتی که مجله تازه به دنیا آمده بود و عرصه خاطره نویسی خانم بسکی و انشاهای بی محتوای کامران افشار نادری نشده بود. روی نت قرار دادم همچنین به یاد معمار بزرگ ...
توسط
تومان