فاز 2 معماری
nazok
اجرای ساختمان از نظر زمانبندی و سیستم اجرا به چند بخش قابل طبقه بندی است : 1-     سازه که از خاکبرداری شروع میشود و تا پایان اسکلت بنا ادامه دارد 2-     سفت کاری شامل دیوارها ، کرسی چینی ، زیر ...
فاقد تصویر شاخص
در تهیه نقشه های اجرایی ساختمان ، سه مساله مهم وجود دارد : اشراف به مسایل اجرایی ساختمان و جزییات اجرایی ، (دادن راهکار در بخشهایی از بنا که با سیستمهای معمول قابل اجرا نیست) . توانایی ایجاد هماهنگی تیم ...
فاقد تصویر شاخص
چندی پیش جزییات عمومی معماری سازمان برنامه و بودجه را که بصورت فایل tif فشرده سازی شده بود برای دانلود در اختیار دوستان قرار گرفت و از اونجایی که معماران غالبا نیاز دارند از بین جزییات عمومی موارد دلخواه خود ...
همونطور که قول داده بودم دومین آلبوم فاز 2 را برای دانلود گذاشتم . حیف که کارفرما به خاطر ندادن قسط آخر دستمزد از ما فاصله گرفت و نشد که زمان اجرا حضور داشته باشیم در ضمن ساختمان با عنوان ...
وقتی مراجعه کردم به پروژه های فاز 2 که در مدت فعالیتم تا به حال کار کردم ... متوجه شدم که برای روی وب قرار دادن پروژه ها مشکلی دارم : بعضی از اونها که خیلی خوب و کامل هستند ...
1 2
توسط
تومان