عایقها
۰۱۰۸-aab-giri-saghf2-IMG_3279
شماره موضوع : 0108 برای تست عایق گفته بودیم که در نهایت باید بام را آب گرفت، اگر بام  وسیع بود، با گچ و خاک یا ماسه پشته هایی باید ایجاد شود سپس بخش به بخش مورد آبگیری قرار گیرد، ...
۰۱۰۵-aab-gereftan-saghf-IMG_3258
شماره موضوع : 0105 کنترل عایق کاری بام ساختمان چند مرحله دارد و مرحله نهایی آن بستن آبروها و آب گرفتن به پشت بام است سپس باقی ماندن آب به مدت 24 ساعت و کنترل در زیر سقف است تا ...
۰۰۸۰-lycoplast-IMG_1941
شماره موضوع : 0080 قبلا در خصوص عایق رطوبتی لایکوپلاست محصول شرکت لیده آلمان گفته بودم خدمت شما، در این عکس هم می بینید که چگونه به راحتی بخشی از کار با این عایق انجام می گیرد، شیوه کار بسیار ...
۰۰۲۵-aayegh-IMG_6586
عایق رطوبتی که در کارگاههای ما استفاده می شود و یا حداقل آنها را که من میشناسم، قیر و گونی، ایزوگام که انواع دارد، عایق های آب پایه مثل لایکوپلاست و عایق رطوبتی کناف هستند. عایق لایکوپلاست، leycoplast یکی از ...
توسط
تومان