طراحی هتل
[۰۰۴۱۰۱۱۰۸]-[architecture-ebook]-architectural-design_design-hotels
عنوان کتاب : architectural design , design hotels نویسنده: - انتشارات: architectural design (AD) کد کتاب : 004101107 توضیحات: نه اینکه در کشور ما ؛ صنعت توریسم به مدد برادرا پررونق بوده و هر روز هم پر رونق تر می ...
عنوان کتاب : Architecture 360 , Public space , Recreational space نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 022601311 توضیحات: کتاب حاضر اطلاعات بسیار با ارزشی را در مورد تعدادی (حدودا 50 مورد)از ساختمان های عمومی (شامل هتل،موزه،دانشگاه،مدرسه ،نمایشگاه ...
book-New_Hotels-s
عنوان کتاب : New Hotels انتشارات  : - نویسنده  :alejandro bahamon کد کتاب: 004001107 توضیح : یکی از کتب فوق العاده در مورد طراحی هتلها که دید خوبی نسبت به پلان و فضاهای هتل میدهد و همچنین مهمترین اصل هتل ...
توسط
تومان