طراحی موزه
فاقد تصویر شاخص
دوستان مدتی است که درخواستها برای کتاب هایی که مرتبط با طراحی موزه باشد و یا استانداردهای طراحی موزه ها را بیان کند زیاد شده ... در این راستا تلاشهایی هم صورت گرفت ولی کتابهای رسیده مفید نیستند خیلی، یعنی ...
عنوان کتاب : Architecture 360 , Public space , Recreational space نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 022601311 توضیحات: کتاب حاضر اطلاعات بسیار با ارزشی را در مورد تعدادی (حدودا 50 مورد)از ساختمان های عمومی (شامل هتل،موزه،دانشگاه،مدرسه ،نمایشگاه ...
توسط
تومان