طراحی محوطه
[۰۲۴۰۰۱۱۱۲]-[architecture-ebook]-syntax-of-landscape
عنوان کتاب : syntax of landscape نویسنده:  Udo Weilacher انتشارات : - کد کتاب : 024001112 توضیحات: بالاخره محوطه سازی هم دارای یک سری استاندارد ها و مبانی است... کتاب را از آدرس های زیر دانلود کنید: لینک مستقیم : ...
[۰۲۱۰۰۱۳۰۸]-[architecture-ebook]-site-planning-and-design-handbook
عنوان کتاب : site planning and design handbook نویسنده: thomas h. russ, RLA انتشارات : McGraw Hill کد کتاب : 021001308 توضیحات: دایرت المعارف طراحی محوطه های مسکونی، تفکیک زمین، ایجاد مسیرها و محلهای پارک اتومبیل، جزییات اجزای محوطه، استاندارد ...
[۰۲۰۷۰۱۳۰۸]-[architecture-ebook]-time-saver-standards-for-landscape-architecture
عنوان کتاب : time saver standards for landscape architecture نویسنده: charles w. harris, nicholas t. dines انتشارات : McGraw Hill کد کتاب : 020701308 توضیحات: طراحی محوطه، امر جالبی است ... میتوانید خود را در محوطه ای که طراحی میکنید ...
[۰۰۷۸۰۱۱۱۲]-[architecture-ebook]-the-book–for-garden-furniture
عنوان کتاب : the book of garden furniture نویسنده: charles tonger انتشارات: - کد کتاب : 007801112 توضیحات: آلاچیق ها، مجسمه ها ، صندلی ها ، آبنماها ، در بها و جداکننده ها و ... همه اینها مبلمان محوطه و ...
[۰۰۷۷۰۱۱۱۲]-[architecture-ebook]-european-landscape-architecture
عنوان کتاب : european landscape  architecture : best practice in detailing نویسنده: jens balsby nielsen, torben dam and ian thompson انتشارات: routledge کد کتاب : 007701112 توضیحات: کتاب به مبحث جزئیات اجرائی در طراحی محوطه پرداخته است .تصاویر اجرا شده ...
1 2 3
توسط
تومان