طراحی شهری
[۰۲۸۷۰۱۴۰۱]-[architecture-emag]-AD-cities-of-dispersal
عنوان کتاب : cities of dispersal نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 028701401 توضیحات: برای سالیان سال شهرهای ما بر اساس یک روند طبیعی و به آهستگی شروع به رشد کردند، تا اینکه تکنولوژی پا به عرصه گذاشت ...
[۰۲۷۱۰۱۳۰۹]-[architecture-ebook]-design-first—design-based-planning-for-communities
عنوان کتاب : design first - design based planning for communities نویسنده: david walters انتشارات : architectural press, elsevier کد کتاب : 027101309 توضیحات: این یک کتاب جالب در خصوص طراحی شهری است، برخی از کتابها را همین که ورق ...
[۰۲۳۶۰۱۱۱۳]-[architecture-ebook]-open-space-people-space
عنوان کتاب : open space people space نویسنده: Edited by Catharine Ward Thompson and Penny Travlou انتشارات : - کد کتاب : 023601113 توضیحات: بسیاری از طراحان شهری و شهرسازان اگر امکانات فراهم می شد، فضا نورد می شدند، اینقدر ...
[۰۲۳۵۰۱۱۱۳]-[architecture-ebook]-the-new-urbanism
عنوان کتاب : new urbanism نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 023501113 توضیحات: خوب، وارد بحث تخصصی شدیم و دست ما کوتاه شد. دوستان شهرساز به کمک بشتابید! اما یک لحظه! شما سایت پلان مجموعه های مسکونی را ...
[۰۰۸۵۰۱۱۱۳]-[architecture-ebook]-urban-textures
عنوان کتاب : urban texture نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 008501113 توضیحات: نمی دانم که texture در این لحظه به معنی بافت هست یا نه و urban texture به معنی بافت شهری خواهد شد یا اینکه بافت ساختمان ...
1 2 3
توسط
تومان