طراحی ساختمان فرهنگی
[۰۱۲۵۰۱۲۲۶]-[architecture-ebook]-norman-foster-and-the-british-museum
عنوان کتاب : norman foster and the british museum نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 012501226 توضیحات: یک نشانه شهری در تاریخ موزه های انگلستان و یکی از پروژه های توپ نورمن فاستر، حیاط بزرگ آن اقلیم یکی از ...
فاقد تصویر شاخص
دوستان مدتی است که درخواستها برای کتاب هایی که مرتبط با طراحی موزه باشد و یا استانداردهای طراحی موزه ها را بیان کند زیاد شده ... در این راستا تلاشهایی هم صورت گرفت ولی کتابهای رسیده مفید نیستند خیلی، یعنی ...
[۰۰۳۴۰۱۱۰۳]-[architecture-ebook]-architecture-ebook-planning-the-modern-public-library-building
عنوان کتاب : planning the public modern library نویسنده: gerard b. mccabe & james r. kennedy انتشارات: librarys unlimited کد کتاب : 003401103 توضیحات: مبانی طراحی و برنامه ریزی کتابخانه های بزرگ عمومی در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته ...
عنوان کتاب : library builders انتشارات : academy editions نویسنده : michael brawne کد کتاب : 027801103 توضیح : کتابخانه ها غالبا بخشی از یک ساختمان (کتابخانه یک دانشکده) و یا بخشی از یک مجموعه (کتابخانه دانشگاه) هستند ، در ...
توسط
تومان