طراحی ساختمان عمومی
عنوان کتاب : Architecture 360 , Public space , Recreational space نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 022601311 توضیحات: کتاب حاضر اطلاعات بسیار با ارزشی را در مورد تعدادی (حدودا 50 مورد)از ساختمان های عمومی (شامل هتل،موزه،دانشگاه،مدرسه ،نمایشگاه ...
توسط
تومان