طراحی ساختمان درمانی
دانلود کتاب معماری : طراحی بیمارستان و فضای درمانی
عنوان کتاب : new health facilities انتشارات : architectural design نویسنده : arian mostaedi کد کتاب : 003501104 توضیح : من اطلاعات زیادی در مورد طراحی مراکز درمانی جمع آوری کردم منتها در دنیای واقعی کار درمانی و بیمارستان فقط ...
توسط
تومان