طراحی ساختمان تجاری (commercial)
[۰۰۴۶۰۱۱۰۷]-[architecture-ebook]-reese,-charles-d.—office-building-safety-and-health
عنوان کتاب : office building safety & health نویسنده: charles d. resee انتشارات: crc press کد کتاب : 004601107 توضیحات: غیر از دیر و زود شدن بحث پرداخت ها که کارمندان را در شرکت های خصوصی به بیماری قلبی مبتلا ...
[۰۰۴۵۰۱۱۰۷]-[architecture-ebook]-eiffert,-patrina-&-kiss,-gregory-j.—building-integrated-photovoltaic-designs-for-commercial-and-industrial-structures
عنوان کتاب : building integrated photovoltaic designs for commercial and industrial structure نویسنده: patrina eiffert , gregory j. kiss انتشارات: architectural press کد کتاب : 004501107 توضیحات: یکی از مباحث معماری  پایدار ،استفاده از سلولهای خورشیدی برای تولید انرژی پاک ...
[۰۰۴۲۰۱۱۰۷]-[architecture-book]-the-designers-workspace-ultimate-office-design
عنوان کتاب : the designers workspace : the ultimate office design نویسنده: douglas b. caywood انتشارات: architectural press کد کتاب : 004201107 توضیحات: هرچند که نهایت طراحی فضاهای اداری ، شاید به درستی فضای کار معماران و طراحان نباشد ، ...
[۰۰۴۱۰۱۱۰۸]-[architecture-ebook]-architectural-design_design-hotels
عنوان کتاب : architectural design , design hotels نویسنده: - انتشارات: architectural design (AD) کد کتاب : 004101107 توضیحات: نه اینکه در کشور ما ؛ صنعت توریسم به مدد برادرا پررونق بوده و هر روز هم پر رونق تر می ...
دانلود کتاب معماری : طراحی مراکز اداری و کارگاهها
عنوان کتاب : new working spaces انتشارات : architectural design نویسنده : - کد کتاب : 004401107 تا یکی دو هفته آینده درگیر مسابقه طراحی عتبات هستم و از بابت به روز نشدن مطالب متاسفم . با توجه به زمان ...
1 2
توسط
تومان