طراحی ساختمان اداری
[۰۳۱۲۰۱۳۱۱]-[architecture-ebook]-new-generation-in-design-featuring,-the-works-of-german-architects-and-interior-designers
عنوان کتاب : new generation in design نویسنده:cornelia dorries, andrea platena  انتشارات : - کد کتاب : 031201311 توضیحات: نام کامل کتاب هست new generation in design, featuring the works of german architects and interior designers که می شود نسل ...
[۰۲۰۲۰۱۳۰۷]-[architecture-ebook]-good-lighting-for-offices
عنوان کتاب : good lighting for offices نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 020201307 توضیحات: این کتاب دو استفاده دارد : یکی در طراحی فضاها و ساختمانهای اداری یک منبع ارزشمند است و دوم در خصوص موضوع تخصصی ...
[۰۰۴۶۰۱۱۰۷]-[architecture-ebook]-reese,-charles-d.—office-building-safety-and-health
عنوان کتاب : office building safety & health نویسنده: charles d. resee انتشارات: crc press کد کتاب : 004601107 توضیحات: غیر از دیر و زود شدن بحث پرداخت ها که کارمندان را در شرکت های خصوصی به بیماری قلبی مبتلا ...
[۰۰۴۲۰۱۱۰۷]-[architecture-book]-the-designers-workspace-ultimate-office-design
عنوان کتاب : the designers workspace : the ultimate office design نویسنده: douglas b. caywood انتشارات: architectural press کد کتاب : 004201107 توضیحات: هرچند که نهایت طراحی فضاهای اداری ، شاید به درستی فضای کار معماران و طراحان نباشد ، ...
دانلود کتاب معماری : طراحی مراکز اداری و کارگاهها
عنوان کتاب : new working spaces انتشارات : architectural design نویسنده : - کد کتاب : 004401107 تا یکی دو هفته آینده درگیر مسابقه طراحی عتبات هستم و از بابت به روز نشدن مطالب متاسفم . با توجه به زمان ...
1 2
توسط
تومان