طراحی ساختمان آموزشی
siza_part2_00
این نوشته ادامه ای است از نقد و بررسی دانشکده معماری دانشگاه پورتو اثر آلوارو سیزا بخش دوم نکاتی در باب فرم، فضا، عملکرد، سازماندهی سیزا در ابتدای فیلم اشاره می کند « من معماری عملکردگرا هستم و برای من ...
۰۰۰۵۰۲۳۰۱
ساختمان: دانشکده معماری دانشگاه پورتو معمار: آلوارو سیزا مقدمه: رویکردی که برای ارائه مطلب در مورد آثاری که در فیلم ها ارائه می شوند را شاید بتوان نوعی نگاه پدیدارشناسانه به موضوع تلقی کرد که بنده از طرفداران آن هستم. ...
[۰۰۳۳۰۱۱۰۲]-[architecture-ebook]-designing-the-sustainable-school
عنوان کتاب : designing the sustainable school نویسنده: alan ford انتشارات: images publishing کد کتاب : 003301102 توضیحات: هدف کتاب طراحی مدرسه هایی با خصوصیات معماری پایدار ، در تخصص آلن فرد (alan ford) است. بخشی از مقدمه کتاب را ...
building-types-for-research-labratories
عنوان کتاب : building types basics for research laboratories انتشارات : JOHN WILEY & SONS, INC نویسنده : Daniel D. watch کد کتاب : 003001102 توضیح : آزمایشگاهای تحقیقاتی یکی از فضاهای ناشناخته ای هستند که کمتر با طراحی آنها ...
عنوان کتاب : Architecture 360 , Public space , Recreational space نویسنده: - انتشارات : - کد کتاب : 022601311 توضیحات: کتاب حاضر اطلاعات بسیار با ارزشی را در مورد تعدادی (حدودا 50 مورد)از ساختمان های عمومی (شامل هتل،موزه،دانشگاه،مدرسه ،نمایشگاه ...
1 2
توسط
تومان