طراحی آپارتمان
new-apartment-building
عنوان: New Apartment Buildings انتشارات: Architectural Design نویسنده: - کد کتاب : 031801101 توضیحات: این کتاب اطلاعات بسیار با ارزشی را در ارتباط با آپارتمان و مجتمع مسکونی در اختیار معماران قرار می دهد. اطلاعات کتاب شامل محل احداث پروژه، ...
book-apartment-building-new-concepts
عنوان کتاب : Apartment Buildings , new concepts انتشارات : - نویسنده : - کد کتاب : 019601101 توضیح : هنوز هم جای کار دارند این آپارتمانها. راه درازی در پیش داریم ... از این کتاب برای طراحی آپارتمانهای مسکونی ...
book-multiunit-housing-s
عنوان کتاب :Multiunit Housing انتشارات  : architectural design نویسنده  : - کد کتاب : 031701101 توضیح : چند سالی است که مردم و نظام کارفرمایی چه دولتی و چه خصوصی نیاز به معماری و معمار را احساس کرده اند. مدتها ...
1 2
توسط
تومان