طراحی آپارتمان
[۰۲۰۸۰۱۳۰۸]-[architecture-ebook]-time-saver-standards-for-housing-and-residential-development
عنوان کتاب : time saver standards for housing and residential development نویسنده: - انتشارات : McGraw Hill کد کتاب : 020801308 توضیحات: هر آنچه در خصوص طراحی ساختمانهای مسکونی، لازم دارید در این کتاب ارائه شده است، این 28 صفحه ...
[۰۰۲۵۰۱۱۰۱]-[architecture-ebook]-singular-housing
عنوان کتاب : singular housing نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 002501101 توضیحات: در این کتاب مجموعه ای از کارهای مسکونی که به هر دلیل از طرح تا ایده و اجرا شرایط خاص داشته است تحلیل و بررسی شده. ...
[۰۱۱۰۸۹۰۹]-[architecture-ebook]-los-angeles-houses
عنوان کتاب : los anjeles houses نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 001101101 توضیحات: یک کتاب جیبی کوچک در مورد معماری ، در مترو (اگر نشسته باشید) و در جایی که منتظر رسیدن دوستی هستید ، آنرا ورق بزنید ...
[۰۱۰۷۸۹۰۹]-[architecture-ebook]-architectural-design-urban-houses
عنوان کتاب : urban houses نویسنده: انتشارات: (architectural design (AD کد کتاب : 000801101 توضیحات : در مطالب قبلی ، کتابی معرفی شده بود با عنوان خانه های رویایی ، اگر بی طرفانه بخواهیم در این رابطه قضاوت کنیم ، ...
[۰۱۰۵۸۹۰۹]-[architecture-ebook]-a+t—density—new-collective-housing
عنوان کتاب : new collective housing نویسنده:Javier mozas , aurora Fernandez per انتشارات:- کد کتاب : 000601101 توضیحات: مجتمعهای مسکونی صورتی از نگرش کلان به بحث سکونت انسان است. ساختمان به مثابه محله. البته با این تفاوت که در محله ...
1 2
توسط
تومان