طراحی آشپزخانه
[۰۰۲۹۰۱۱۰۱]-[architecture-ebook]-ikea-sb-kitchen-2010
عنوان کتاب : ikia kitchens - 2010 نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 002901101 توضیحات: آیا خانواده های شاد از آشپزخانه های جدید ikea  استفاده می کنند؟ یا این عکس هایی که ما می بینیم چون از آشپزخانه های ...
[۰۰۲۸۰۱۱۰۱]-[architecture-ebook]-ikea-kitchen-2009
عنوان کتاب : ikia kitchens - 2009 نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 002801101 توضیحات: کتابهای تاریخ آشپزخانه،کتاب تخصصی آشپزخانه که سیاه و سفید هم هستند،شما را خسته کرد؟ خوب کتاب یا کاتالوگ آشپزخانه های ikea را ببینید. در ...
[۰۰۲۷۰۱۱۰۱]-[architecture-ebook]-encyclopedia-of-kitchen-history
عنوان کتاب : encyclopedia of kitchen history نویسنده: mary Ellen snodgrass انتشارات: - کد کتاب : 002701101 توضیحات: از خودم پرسیدم آیا این کتاب روزی استفاده خواهد شد یا نه ولی در هر صورت این کتاب به درد دو نفر ...
[۰۰۲۶۰۱۱۰۱]-[architecture-ebook]-architect’s-pocket-book-of-kitchen-design
عنوان کتاب : architect pocket book of kitchen design نویسنده: charlotte baden-powell انتشارات: elsevier , architectural press کد کتاب : 002601101 توضیحات: تاریخچه آشپزخانه ، انواع آشپزخانه ( نحوه قرارگیری اجزای مهم )، طراحی آشپزخانه برای معلولین، ایمنی در آشپزخانه ...
توسط
تومان