شیشه
فاقد تصویر شاخص
دوستان در آدرس زیر لینک یک تکه فیلم بریده شده از برنامه چهارسوی علم را که در سایت ۴shared آپلود کردم قرار داده ام. این فیلم در اصل سه بنای معروف را توضیح می ده که دو تا مربوط به ...
[۰۱۳۱۰۱۳۱۳]-[architecture-ebook]-glass-construction-manual
عنوان کتاب : glass construction manual نویسنده: - انتشارات: - کد کتاب : 013101313 توضیحات: این کتاب چهار فصل دارد : فصل اول شیشه در معماری شامل تاریخ استفاده از شیشه در معماری معماری با شیشه در نیمه دوم قرن ...
توسط
تومان